Avrupa Ülkelerinde Görevlendirilecek Öğretmenlerin Seçme Sınavı 2018

Almanca, Fransızca ve İtalyanca Konuşulan Avrupa Ülkelerinde Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu için tıklayınız...

EK-1 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
EK-2 Başvuru Formu
EK-3 Dilekçe Formatı

İlgili kılavuz ve başvuru formunu indirmek için tıklayınız

Sözleşmeli öğretmene eş durumu tayin hakkı var mı?

CHP İstanbul Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu Üyesi Dr. Sibel ÖZDEMİR sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu mağduriyetini Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a sordu.

Sibel Özdemir sordu Bakan cevapladı, sözleşmeli öğretmene eş durumu yok

Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmen istihdam politikası hayata geçirildi. Sözleşmeli öğretmenlikle amacın öğretmen sirkülasyonunun çok olduğu bölgelerde daha uzun süreli öğretmen tutmak olduğu belirtilmiş olsa da sözleşmeli öğretmenlere eş durumu başta olmak üzere özür grubu atama hakkı verilmemesi büyük mağduriyetler yaratmaktadır.

MİLLETVEKİLİ SİBEL ÖZDEMİR GÜNDEME TAŞIDI

'Öğretmeni önce mekân eğitir'

Öğretmenler, Doğan Hızlan, Selim İleri, İskender Pala, Uğur Derman gibi birikimli isimlerden ders alıyorlar...

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 27 yıldır gündeminde olan “Öğretmen Akademisi” projesi hız kazandı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ise erken davranarak, 2 yıl önce yerel öğretmen akademilerini kurdu.

Özür durumu olan norm fazlası öğretmenler resen ilçe dışına atanabilir mi?

Bazı il milli eğitim müdürlükleri, MEB tarafından ilçe emrine atanan öğretmenleri norm fazlası olarak ilçe dışına re'sen atamaya başladı.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliklerinde öğretmenleri, özürlerinin bulunduğu ilçelerdeki ihtiyaç bulunan okullara tercihlerini alarak, puan üstünlüğüne göre atamalarını yapmaktadır.

Ayrıca zaman zaman popülist davranarak il/ilçe emri uygulaması yaparak öğretmenleri özrünün bulunduğu ilçe emrine sonradan dağıtımı yapılmak üzere ihtiyaç fazlası öğretmen olarak atamaktadır. Büyük şehir olmayan illerimizde il merkezindeki ilçede özrü bulunanlar ise il milli eğitim müdürlüklerine atanmaktadır.

Herhangi bir duyuru yapılmaksızın proje okullarına öğretmen atanabilir mi?

Eğitim sen'in açtığı davada; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, herhangi bir duyuru yapılmaksızın, proje okullarına öğretmen ve yönetici seçme işlemlerinin yapılmayacağına karar verdi.

Eğitim Sen'in açtığı davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, önemli bir karar verdi.

Buna göre herhangi bir duyuruya yer verilmeksizin proje okullarına hem öğretmen ataması hem de yönetici görevlendirilmesi yapılmasının hukuka uygun olmadığına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin; Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar ile Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel ve özel şartları düzenleyen maddelerinin, herhangi bir duyuruya yer verilmemesi şeklindeki eksik düzenlemelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

En çok ihtiyaç duyulan öğretmenlik branşları hangileri?

Sivas'taki Kanal 58'e açıklamalarda bulunan Milli Eğitim bakanı Yılmaz, en çok ihtiyaç duyulan branşları açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz en çok ihtiyaç duyulan branşları açıkladı

Sivas'taki Kanal 58 TV'de, dün akşam, açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz'a göre en çok ihtiyaç duyulan branşlar şu şekilde:

- Özel eğitim

- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

- İngilizce (13 bin öğretmene ihtiyaç bulunuyor)

- İlköğretim ve matematik

- Rehberlik

- Türkçe

- Fen bilimleri

- Beden eğitim

- Okul öncesi

- Sınıf öğretmenliği

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Yayımlandı

Eğitim alanında, dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişim ve gelişmeler ile 9 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete´de yayımlanan Öğretmen Strateji Belgesi’nde yer alan “Öğretmen Yeterlikleri´nin İhtiyaçlar Doğrultusunda Güncellenmesi” eylemi çerçevesinde “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”nin güncelleme çalışmaları tamamlanarak 01/12/2017 tarih ve 20525423 sayılı Bakanlık Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri için tıklayınız

Öğretmen başarısında akademik eğitim düzeyi mi yoksa kıdem mi?

MEB, çok tartışılan eğitim seviyesini belirlemek için akademik beceriyi ölçen ABİDE projesini hayata geçirdi. 81 ilden 38 bin öğrencinin katıldığı araştırmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Annesi kariyer yapan, öğretmeni kıdemli olan öğrenci akademik alanda daha başarılı...

100 soruda soruda sosyal etkinlik modülü

1. Sosyal Etkinlik Nedir? Öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti ile bu kapsamdaki diğer çalışmalar sosyal etkinlik olarak kabul edilir.

2. Sosyal Etkinlik Modülü Nedir? Sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerin yaptığı sosyal etkinlik ve toplum hizmeti çalışmalarının, seçtiği/seçildiği öğrenci kulübünün, bunlara ilişkin verilen belgelerin işlendiği e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi içinde yer alan modüldür.

e-Okul Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü Giriş

Öğrencilerin millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazanmasına yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarını kayıt altına almak için e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde Sosyal Etkinlik Modülü oluşturulmuş ve 81 il 162 ortaokulda pilot uygulama başlamıştır.

e-Okul Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü Giriş için Tıklayınız

1. Sosyal Etkinlik Modülü Pilot Uygulama Resmi Yazısı İçin Tıklayınız.
2. Sosyal Etkinlik Modülü Pilot Uygulama Yapılacak Ortaokullar İçin Tıklayınız.

Türkiye'de öğretmen sayısı ne kadar?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem: Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile ilgili çalışmalar son aşamasına gelmiş ve hazırlanan metin Bakanımıza sunulmuştur.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile ilgili çalışmalar son aşamasına gelmiş ve hazırlanan metin Bakanımıza sunulmuştur." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Türkiye Eğitim Meclisi iş birliğinde düzenlenen "Nitelikli Öğretmen Yetiştirme" konulu 6. Eğitim Kongresi, TOBB Konferans Salonu'nda başladı.

Bakan Yardımcısı Erdem, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde başarı için öğretmen yetiştirme sisteminin, öğretmen niteliğinin, çalışma koşullarının ve öğretmen motivasyonunun bütünsel bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Fiilen yapılmayan göreve ek ders ödenir mi?

Bu haberimiz de, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda yer alan hükümlerde belirtilen ders görevinin yapılmış sayılacağı ve görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevlerine ek ders ücretinin ödeneceği istisnai halleri inceleyeceğiz.

01.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 16.12.2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararına göre; bir görevin "filen yapılması" halinde karşılığında ek ders ücreti ödenmekte, fakat; "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesindeki hükümlerde istisnai haller belirtilerek bu istisnai hallerde ek ders görevi yapılmış sayılarak ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir.

İşte o madde;

Mahallinden yerleştirmede tercih sıralama önceliği nasıl olacak?

Liseye geçiş sistemi hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, “Öğrencilerin evlerine yakın 9 lise sunulacak” açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, mahallinden liselere yerleştirmede talebin kontenjanı aşması durumunda, tercih önceliği, adres ve kayıtlı olduğu ortaokul bilgileri şeklinde bir sıralama sistemi belirlendiğini, bunu hukuki metinlere de koyacaklarını bildirdi.

Liseye geçiş: Eve yakın 9 liseden biri

Liselerin büyük çoğunluğunu çocukların ikametlerine ya da eğitimlerini sürdürdükleri ortaokullara yakınlık esasına göre sınıflandırdıklarını bildiren Tekin, “Çocuğun evine en yakın mahallindeki lise türlerini kendisine sunacağız. Bütün öğrencilere, tercih ekranı açıldığında evine en yakın 9 tane okul seçeneği sunmuş olacağız.” dedi.

Öğretmenlerin hizmet puanı sistemi değişiyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmenlerin hizmet puanı sistemine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Öğretmenlerin hizmet puanı sistemi değişiyor mu?

Yen sistemi, Müsteşar Yusuf Tekin açıkladı. Buna göre okullar 180 kritere göre sınıflandırılacak. 100 üzerinden en düşük puan alan okulda görev alan öğretmene daha fazla hizmet puanı verilecek.

Sınav sistemi değişikliğinden öğretmenler memnun mu?

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Daha iyiyi yapmak adına çalışıyoruz. Eğitim eleştirisiz olmaz. Türkiye nereden nereye geldi. Daha yeni bir okuldan geldim, sistem değişikliğini öğretmenlere soruyorum memnun, öğrencilere soruyorum memnun.

- Milli Eğitimi Bakanı İsmet Yılmaz, liselere geçiş sistemi değişikliği hakkındaki eleştirilere ilişkin, "Daha iyiyi yapmak adına çalışıyoruz. Eğitim eleştirisiz olmaz. Türkiye nereden nereye geldi. Daha yeni bir okuldan geldim, sistem değişikliğini öğretmenlere soruyorum memnun, öğrencilere soruyorum memnun." dedi.

Bakan Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, sistemde yeni değişikliklerin olduğunu belirtmesi üzerine Yılmaz, her gün yeni bir günün doğduğunu, bir öncekinin tekrarının bulunmadığını ifade etti.

sponsorlu bağlantılar

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-6720728098915370"
data-ad-slot="2829506192">

Son yorumlar

İçeriği paylaş