Sınavla öğrenci alan Anadolu liselerine yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular yayımlandı

Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular yayımlandı.
Sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular yayımlandı.

Örnek sorulara (Sözel) ulaşmak için tıklayınız.

Örnek sorulara (Sayısal) ulaşmak için tıklayınız.

“Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

Hangi öğretmenlere iş riski ve iş güçlüğü zammı ödenmektedir?

Yan ödeme kararnamesinde yer alan hükümlere göre, Cezaevlerinde görevli öğretmenlere ve Başöğretmen, Uzman Öğretmen ve Öğretmenlerden belleticilik görevi verilenlere İş riski zammı veya iş güçlüğü zammı ödenmektedir.

Yan ödeme kararnamesinde yer alan hükümlere göre, Cezaevlerinde görevli öğretmenlere ve Başöğretmen, Uzman Öğretmen ve Öğretmenlerden belleticilik görevi verilenlere İş riski zammı veya iş güçlüğü zammı ödenmektedir.

Tüm memurların zam ve tazminatları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. maddesine göre hazırlanan 05.05.2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ödenmektedir.

İşletmelerde meslek eğitim ek ders olarak değerlendiriliyor mu?

Danıştay 11. Dairesi, Türk Eğitim Sen'in açtığı davada, işletmelerde meslek eğitimin ek ders olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Danıştay teknik öğretmenlerle ilgili önemli bir karar verdi.

Danıştay 11. Dairesi,

Yapılan değerlendirmede, koordinatör öğretmenlere ders görevi karşılığında aylığını almak amacıyla işletmelere ve atölyelere giderek öğretmenlere nazaran fazladan masraf yapmaları, emek ve zaman harcamaları nedeniyle, bu eğitimin ek ders kapsamından çıkarılarak yüzyüze eğitim kapsamına alınmasının hukuka uygun olmayacağı belirtildi.

MEB hizmet içi eğitim kurs ve seminerlere katılmak zorunlu mu?

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına 3595 okulda görev yapmakta olan öğretmenlerden 10175'i hizmet içi eğitim kurs ve seminerlere zorunlu katılacak.

Öğretmenler başvuruları için tıklayınız

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında

22 Ocak - 09 Şubat 2018

Öğretmen adayları e-Okul ve MEBBİS üzerinden değerlendirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin: Bundan sonraki süreçte okullarda, öğretmen adaylarımızın, öğrencilerin, staj süreleri içerisindeki etkinliklerini mülakatta bir veri olarak almak istiyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, bundan sonraki süreçte öğretmen adaylarının staj yaptıkları süre içerisindeki etkinliklerini sözleşmeli öğretmen alımı mülakatlarında bir veri olarak almak istediklerini bildirdi.

Tekin, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve eğitim fakültesi dekanlarının katılımıyla YÖK Konferans Salonu'nda düzenlenen Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Alan değiştirme başvuru süresi uzatıldı

Bilindiği üzere 15/12/2017 tarihli ve 21615937 sayılı yazımız ile Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği başvuru işlemlerinin 20-26 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacağı bildirilmişti.

Söz konusu başvurular 28 Aralık 2017 Perşembe günü saat 15:00'a kadar uzatılmış olup, ayrıca özel eğitim alanında güncellenen kontenjanlar sisteme yansıtılmıştır.

2018 Yılı Ocak Ayı Öğretmen Nöbet Ücretleri Ne Kadar Olacak?

Öğretmenler haftalık 30 saat ders ve haftada 1 kereye mahsus nöbet görevine karşılık maaş almaktadır. Belirlenen görevlerin artması durumunda öğretmenlere ek ödemeler yapılır. Bilindiği üzere 2016 yılında 2 saat olarak ödenen nöbet görevi ücreti 2017 yılında 3 saate çıkarılmıştı. Son dönemde bir çok kez gündeme gelen ve tartışmalara neden olan ek nöbet görevi 2018 Ocak ayında zamlanacak.

2018 ve 2019 yıllarını kapsacak toplu sözleşme görüşmeleri hükümet ve sendikalar arasında mutabakat sağlanmasıyla sonuçlandı. Öğretmenler 2018 yılı için ilk 6 ayda %4, ikinci 6 ayda %3,5, 2019 yılı için ise ilk ayda %4, ikinci 6 ayda ise %5 zam alacaklar.Bu zamma göre öğretmen ek dersleri de 2018 Ocak ayında %4 zamlı ödenecek.

2018 YILINDA ÖĞRETMENLER NE KADAR NÖBET ÜCRETİ ALACAK?

Okulların WhatsApp grubuna katılmak mecburi midir?

Cep telefonu kişiye özel bir bilgi olup ayrıca özel hayatı ilgilendirmektedir. Bu nedenle okulların, öğretmenlerin whatsapp uygulamasını kullanmaya zorlamaları hukuken mümkün değildir.

Sitemize iletilen bilgi ve belgelere göre öğretmenler, WhatsApp gurubuna katılmaya zorlanmakta, katılmayanlara ve gruptan çıkanlara soruşturmalar açılmaktadır.

Öğretmenlerin WhatsApp gurubuna katılmaya zorlanması, katılmayanlara ve gruptan çıkanlar soruşturmalar açılmasını mevzuatlarımız çerçevesinde incelersek;

1982 Anayasamızın;

"I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği" başlıklı 12. maddesi 1. fıkrasındaki; "Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir." hükümleri,

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 - 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan "eğitimine" ibaresi "sürecine" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sözleşmeli öğretmenlerden adaylık sürecinde başarılı olan ve sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen kadrolarına atanır."

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİN ESKİ HALİ

Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenler İçin El Kitabı Yayımlandı

Mülteci ve sığınmacı olgusu giderek dünyanın en önemli sorunları arasında sayılmaya başlamıştır. Savaşlar, doğal afetler, ekonomik sorunlar, otokratik yönetimler sığınmacılığın yoğunlaşarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sorun olmasına sebep olmaktadır.

Ülkemiz, son zamanlarda bölgemizdeki yeni gelişmeler ve son yıllarda gösterdiği sosyal ve ekonomik gelişimler nedeniyle hem göç alan hem de göçmenlere geçiş alanı oluşturan bir ülke konumuna gelmiştir. Bu durum Ülkemizin giderek daha çok uluslararası mülteci ve sığınmacı meselesiyle karşı karşıya kalacağını göstermektedir.

Öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

2017 - 2018 eğitim öğretim yılı kapsamında alan değişikliği yapacak öğretmenler için duyuru yayınlandı. Peki öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı daha önce açıkladığı takvime göre alan değişikliği başvurularını almaya başlıyor. İşte başvuru tarihleri ve yönetmelik hakkında detaylı bilgiler...

Alan değişikliği başvurusu için bekleyen binlerce öğretmenin bekleyişi sona eriyor. Peki öğretmenlerin alan değişikliği başvurusu ne zaman bitecek? Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin alan değişikliği başvurularının 18 - 22 Aralık tarihleri arasında yapılacağını açıklamıştı. Ancak alan değişikliğinin hangi branşlarda yapılabileceği konusunda kılavuz yayınlanmadı.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TARİHLERİ

Öğretmenler robotik kodlama eğitmenliği yapacak

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından hayata geçirilen "Kodlantep Projesi" kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gezegenevi ve Bilim Merkezinde 160 öğretmene "robotik kodlama" eğitimi veriliyor.

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Kodlantep Projesi kapsamında 160 gönüllü öğretmene kodlama ve robotik eğitimi veriliyor.

Öğretmenler, Büyükşehir Belediyesi Gezegenevi ve Bilim Merkezinde düzenlenen eğitim programına okullarındaki mesailerinin ardından 16'şarlı gruplar halinde katılıyor.

Gaziantep ve Hasan Kalyoncu üniversitelerinin de katkı sunacağı proje kapsamında eğitim-öğretim yılı sonuna kadar 800 öğretmene ulaşılması hedefleniyor.

Eğitim alan öğretmenlerin de meslektaşlarına ve öğrencilerine bu eğitimleri vererek "çarpan etkisi" oluşturmaları bekleniyor.

MEB Aday Öğretmenleri AKS Sınav Giriş Kartı Nasıl Alınır?

MEB Aday Öğretmenleri (Sözleşmeli/ Kadrolu) Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Sınav Giriş Kartı

Adaylar sınav giriş kartlarını; https://mebbis.meb.gov.tr/ adresine kişisel MEBBİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak Başvuru işlemleri --> Genel Bilgiler sayfasından "Rapor Al" butonuna tıklayarak alabilirler.

MEB Aday Öğretmenleri AKS Sınav Giriş Kartı Almak için Tıklayınız

Öğretmenin yetiştirdiği kişiler ülkeyi yönetiyor

'Öğretmenden belediye başkanı mı olur' diyenler şimdi Salihli'nin değişimine tanıklık ediyor.

Tarihi ve kültürel öneminin yanında yaklaşık 160 bin nüfusuyla Manisa'nın en büyük ilçeleri arasında yer alan Salihli'yi öğretmen bir belediye başkanı ve yine öğretmen olan başkan yardımcıları yönetiyor. 'Öğretmenden belediye başkanı mı olur' diyenlere yaklaşık 4 yılda hayata geçirdikleri projelerle yanıt verdiklerini anlatan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Şimdi herkes, eğitimcilerin neler yaptığını, eğitimdeki başarılarını bir şehrin yönetiminde de nasıl gerçekleştirdiklerini görüyorlar" dedi.

sponsorlu bağlantılar

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-6720728098915370"
data-ad-slot="2829506192">

Son yorumlar

İçeriği paylaş