Mebbis Öğretmen Girişi

Mebbis öğretmen giriş sayfası için tıklayın

Görevli Öğretmenler Mebbis giriş sayfası aracılı ile ” İl İçi Atama Başvuru Ekranından ” tayin başvurusunda buluna bileceklerdir.

MEBBİS İL İÇİ ATAMA BAŞVURU EKRANI

mebbisMebbis il içi Yer Değiştirme Mebbis Başvuru Ekrаnı . ile istеğе bağlı olarak yer değiştirme başvuru işlemleri mebbis üzerinden yapılmaktadır.

Ayrıca İl içi yer değiştirme başvuru işleminden sonra öğretmenlerimiz, Mebbis sistemini kullanarak il dışı atama başvurularını da yapabileceklerdir.

Mebbis personel atama işlemleri bölümünden T.c kimlik no vе mebbis şifresi ile giriş yapılarak 2017 il içi yer dеğiştirmе başvuru ekranına ulaşılabileсek.

Mebbis Öğrenci ve Veli Giriş Sayfası

Mebbis Öğrenci ve Veli Girişi İçin Tıklayınız

Meb e okul mebbis iks veli ve öğrenci giriş sayfası,Son günlerde okullara uygulanan İlköğretim Kurumları Standardı anketleri velilerin kurum standartları konusunda görüşlerinizi alabilmek için yapılan bir anket çalışmasıdır. Aşağıda resmi görünen giriş ekranına ulaşıp istenen bilgiler yardımı ile sisteme girmeniz gerekmektedir.
Sisteme giriş yaptıktan sonra ekrana gelen cevap seçeneklerinden sizlere en uygun olanı işaretleyip sayfa sonlarında kaydet butonu ile cevaplarınızı kaydetmeniz gerekmektedir.

mebbis öğrenci giriş sayfası

MEBBİS e-yaygın kitap ihtiyaç modülü giriş

2017-2018 eğitim öğretim yılı boyunca Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinizin bir yıllık kitap ihtiyaçlarını belirleyerek 02 Mayıs - 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında e-yaygın kitap ihtiyaç modülü üzerinden sisteme girişini yapınız.

MEBBİS e-yaygın kitap ihtiyaç modülü giriş için tıklayınız

Öğretmen performans değerlendirmesine iptal kararı

Trabzon İdare Mahkemesi, bir öğretmen hakkında okul müdürlüğünce takdir edilen 81 puanın, öğretmenin itirazı üzerine 71'e düşülmesine dair işlemde iptal kararı verdi.

Trabzon'da yaşanan olayda, bir okul müdürü, MEB Öğretmen ve Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, öğretmenin performans değerlendirmesine 81 puan vermiştir.

Öğretmen bu puana itiraz edince okul müdürlüğü puanı 71'e düşürmüştür.

Öğretmen Bakanlığa itiraz etmesine rağmen sonuç değişmemiştir. Açılan davada, Trabzon İdare Mahkemesi, uyuşmazlığa konu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı gerekçesiyle 71 puanın iptaline karar vermiştir.

Rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmeli mi?

Okullardaki rehber öğretmenlere nöbet veya ders görevi verilip verilmesine ilişkin olarak rehber öğretmen ziyaretçilerimizce hazırlanan yazı...

Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değişiklik yapılacağı iddia edilen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin bazı maddelerinin, kamuoyuna yansıdığı şekilde yayımlanması halinde, alanda okul rehberlik servislerinin işleyişini, mevzuatını ve okul psikolojik danışmanlarının çalışma alanlarını olumsuz etkileyecektir.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Temsil Yeteneği Mülakatı Giriş Belgeler Yayımlandı

MEB tarafından yayımlanan duyuruda yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin temsil yeteneği mülakatına giriş yeri bilgileri yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin temsil yeteneği mülakatına giriş yeri bilgilerinin yayımlandığı belirtildi. Öğretmenler mülakat giriş yeri bilgilerine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin temsil yeteneği mülakatına giriş yeri bilgileri sorgulama için TIKLAYINIZ.

Rehber öğretmenlerin çalışma saatleri değişiyor mu?

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yaptığı bir açıklamayla, rehber öğretmenlerin çalışma saatlerinin değiştirilecek olmasına tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğini kaldırarak yeni bir yönetmeliği yürürlüğe koymak için hazırlık yapıyor.

Yeni yönetmelik ile,

- koridor ve bahçe nöbeti hizmeti getirilecek,
- idare tarafından rehberlik ve psikolojik danışmanlığa uygun olmayan ek görevler verilebilecek,
- çalışma saatleri değiştirilecektir.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği son günlerde yoğun tartışmalara neden olan bu yeni yönetmelik taslağıyla ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Yönetici Görevlendirmelerinde Dikkate Alınacak Hususlar

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu-2017

MİLLİ EGİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME KILAVUZU 2017

Bu Kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda eğitim kurumlarına valiliklerce yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

A-GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlgili Mevzuat

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

1.2. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

1.3. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

2-Yönetici Görevlendirmelerinde Dikkate Alınacak Hususlar

MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

22 Nisan 2017 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 30046

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA

YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MEB müdür yardımcılığı için yazılı sınav şartı kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, müdür yardımcılığını da mülakata bağladı.

22.04.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan yönetmeliğe göre eğitim kurumlarında yönetici olmak için en esas olan sözlü sınavdır diyebiliriz.

Yani MEB sözlü sınav ısrarından vazgeçmiyor. Müdür Yardımcısı ya da başyardımcısı olmak için ise;

Yönetici olarak çalışmış olmak ya da en az 4 yıllık öğretmen olarak çalışmış olmak yeterli.

Atanan sözleşmeli öğretmenlerden istenecek belgeler

Milli Eğitim Bakanlığı, ek atamada atanan sözleşmeleri öğretmenlerden istenecek belgeleri açıkladı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK ATAMASINA İLİŞKİN DUYURU

Sözleşmeli öğretmen ek atamaları 07/04/2017 tarihte sonuçlandırılmıştır. Sözleşmeli Öğretmenliğe Ek Atama Duyurusu çerçevesinde ataması yapılan öğretmen adayları 15 Mayıs 2017 tarihine kadar atandıkları illere;

a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneğini,

b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneğini,

Öğretmen Akademisi Vakfı'na bireysel başvuru başlıyor

Eğitimcilerin mesleki ve kişisel gelişimine destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), daha fazla eğitimciye ulaşmak için bireysel başvuru kabul etmeye başladı.

ÖRAV açıklamasına göre, öğretmenlerin eğitim başvurularını yalnızca hizmet verdikleri resmi okullar aracılığıyla alan Öğretmen Akademisi Vakfı, Mayıs 2017 itibarıyla öğretmenler için bireysel başvuru sürecini devreye alacak.

Vakıf ilk etapta, 6-7 Mayıs tarihlerinde Van, Şanlıurfa, Kayseri ve Sivas'ta yapılacak eğitimlere bireysel başvuru kabul edecek. Sistemin ilerleyen dönemlerde ülke geneline yayılması hedefleniyor.

Sözleşmeli Ek İlk Atama Sonuçları Açıklandı

Sözleşmeli öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayı merakla bekleyen öğretmen adayları, mülakat sonuçlarının nasıl neticelendiğini araştırıyordu. Sözleşmeli öğretmenliğe ek atama sonuçları açıklandı. Toplam 20 bin 127 öğretmene ek olarak bin 367 öğretmen atamasının yapılacağı sözleşmeli ek öğretmenliğe atama sonuçlarına haberimizden bakabilirsiniz.

Ekim ayında yapılan öğretmen atamasında boş kalan kontenjanların doldurulması için yapılan ek atamaların sonuçları bugün belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, ek atama sürecinde 1,367 kişinin ataması bugün itibariyle yapılmaya başlandı. 2017 sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı atama sonuç ekranından öğrenilebilecek. İşte, binlerce öğretmen adayının beklediği sözleşmeli öğretmenliğe ek atama sonuçları sorgulama ekranı.

İdari tatilin olduğu günlerde ek ders ücretleri alınır mı?

17 Nisan'da okullar tatil edildi. Peki o gün ek dersler ödenecek mi? İdari tatil kararının alındığı 17 Nisan'da öğretmenler ve eğitim kurumu yöneticileri ek ders ücretlerini alabilecek mi?

Eğitim öğretim kurumlarında alınan idari tatil kararlarına yönelik olarak, 2016-2017 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede şu hüküm yer almıştır:

"Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

Sözleşmeli öğretmen ve mülakat sistemi devam edecek mi?

Sözleşmeli öğretmen ve mülakat sistemi devam edecek'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz TGRT Haber'de soruları cevapladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmen alımı devam edecek, mülakat sistemi de devam edecek, mülakatın adaletli olasına dikkat ediyoruz dedi.

Yılmaz, mülakatlar başladı, bunlar atandıktan sonra Ağustos'ta 10 bin öğretmen atayacaklarını belirtti.

sponsorlu bağlantılar

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-6720728098915370"
data-ad-slot="2829506192">

Son yorumlar

İçeriği paylaş